Name: 4 UHA d.o.o.
Full name: 4 UHA  duštvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Headquaters: Brezovačkoga 4, 10 000 Zagreb
MBS: 040135473
OIB: 42143577388
VAT ID: HR 42143577388
Director: Mislav Bašić
Board members: Mislav Bašić

Share capital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Court Register: Trgovački sud u Zagrebu

Bank:
Erste&Steiermärkische bank d.d
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR0224020061100651426
SWIFT (BIC): ESBCHR22